Overview

"Att uppnå en bättre tandhälsa är grunden för vårt arbete och inom Folktandvården finns allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.

Var du än befinner dig i livet har vi möjlighet att hjälpa dig att förbättra din tand- och munhälsa."

Andra uppdrag