Overview

"Karo Bio är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel."

Andra uppdrag