Overview

"Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har mer än 30 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Detta har alltid varit fokus för vår verksamhet, vilket innebär att den erfarenhet och kompetens Mercur byggt upp under åren är ovärderlig för våra kunder och partners.

Våra kunder får med Mercurs erfarenhet och kompetens möjlighet att maximera sin potential och nå sina mål genom att implementera våra lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. För att ytterligare förstärka det mervärde som vi levererar till våra kunder har vi ett nära samarbete med ett antal leverantörer av affärssystem samt leverantörer av lösningar för närliggande områden."

Andra uppdrag