Rasmus1111

Rasmus Andersson

Rasmus har varit med oss ända från början. Det var faktiskt Rasmus som föreslog namnet RäserOrkestern. För tillfället lägger han sitt krut på musikstudierna vid Ingesunds Musikhögskola.